Kancelaria notarialna – komu powierzyć nasze problemy?

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwałość i artyzm
16 stycznia, 2018
Hermes Wynajem autokarów przewozy autokarowe w kraju i za granice
Wynajem autokarów wycieczkowych – jak zorganizować wycieczkę szkolną
21 grudnia, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W Polsce pracowanie jako notariusz należy do bardzo prestiżowych zawodów, bo bynajmniej nie jest tylko – jak to się popularnie powiada – osobą, jakiej mogą zaufać inni ludzie, lecz również kimś, kto znakomicie orientuje się w złożoności kodeksów i przepisów. Notariusz powinien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Zleceniodawców i troszczyć się o wszystkich najlepiej jak potrafi. Podstawowe zagadnienie – które zagadnienia będą wymagały pójścia do notariusza i ile trzeba będzie zapłacić? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jeśli wierzyć legendom – notariat w Polsce miał pojawić się w XII wieku, o czym mają świadczyć nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty pojawiały się ustawicznie po 1309 r. Notariat polski przybrał na znaczeniu szczególnie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim procesy obligujące do przygotowania miarodajnych dokumentów i innych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat pokaźnie się rozwinął, a szczególną rolę odgrywał także gdy byliśmy pod zaborami, czyli na przestrzeni niemal 124 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło piętnaście lat nim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie skutecznie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. W czasach PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, m.in. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym celem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie realizacji powierzonego zadania winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to też powiernik, któremu Zleceniodawcy wyjawiają ich sekrety oraz trudności , tak więc jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz warto upewnić, czy notariusz, któremu zamierzamy zlecić ważne dla nas sprawy, ma stale uzupełnianą, specjalistyczną wiedzę. Zbadajmy także, czy kancelaria notarialna zapewnia nam zabezpieczenie każdej transakcji. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez stresu zdeponujemy ważne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – które dokumenty będą niezbędne i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Bez tego się nie obejdziemy, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Odczuwalnie więcej różnorakich certyfikatów musi do kancelarii notarialnej przesłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. W przypadku kupującego, jest to dość krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz ewentualnie poświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

W przypadku sprzedającego – jest tego dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najważniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Zadbanie o to, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.