Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Kursy angielskiego toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany diodowe
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Sporządzanie testamentu

Sporządzenie testamentu ma na celu oddanie osiągniętego majątku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, gdzie wskazuje się konkretne osoby, jakie dostaną spadek. Aby był on pełnomocny musi realizować kilka wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba planująca sporządzić testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go osobiście przy absolutnej świadomości czynu. Testament ma moc jedynie w dniu otwarcia spadku, to znaczy po śmierci spadkodawcy. Przed tym oddanie majątku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Według prawa spadkodawca może zapisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich należy spełniać pewne warunki.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – według tej formy testator musi zapisać pełen dokument odręcznie oraz uzupełnić go pełną datą i podpisem. Bardzo ważne jest, żeby z treści dokładnie można było stwierdzić, komu oddany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go z reguły jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są najczęściej kwestionowane, gdy dochodzi do kłótni między spadkobiercami. Przygotowanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie prawidłowy . Zapisuje się go w obecności dwóch świadków, którzy tak samo jak spadkodawca i notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające zapisanie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Taki testament może być przekazany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi być spisany, a także podpisany przez przynajmniej dwóch świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament stanie się nieważny jeżeli spadkodawca przygotuje go zmuszony albo pod wpływem błędu, czyli jeżeli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, więc nie może być spisany np. wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeżeli tylko podejrzewa, że spadkodawca chce go sporządzić zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym oraz ważny, znajdujemy również inne korzyści wynikające ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza spisanie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a dodatkowo jego treści będą zrozumiałe oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku kłótni między spadkobiercami i osobami trzecimi, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszelkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. Dzięki temu oryginał pozostaje bezpieczny i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez problemu można poprosić o następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w jakim są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba w ogóle sporządziła testament jest ukryta do końca jej życia. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem uznaje się ten spisany jako ostatni, z uwagi na to najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli nie będzie tego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.