Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności i solidności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego fachu. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć pewnie działania. Są to więc sprawy związane z sposobem i kryteriami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, gdy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.